Kik vagyunk?

Az OM Magyarország az OM nemzetközi keresztény missziós társaság magyarországi képviselője, mely 1990 óta működik hazánkban Onézimusz Alapítvány néven. Fő feladatunknak tekintjük a magyar társadalom erkölcsi felemelkedésének előmozdítását, a magyar keresztény gyülekezetek erősítését határokon innen és túl, valamint a magyar keresztények felkészítését a belföldi illetve külföldi misszióban való részvételre.

 

 

A Biblia arról tanít bennünket, hogy imáinkban bizalommal forduljunk Istenhez, a mi Atyánkhoz, és bármit kérünk az Ő akarata szerint, megadja nekünk.

    Valamikor a XX. század közepe táján élt az Egyesült Államokban egy idős hölgy, aki úgy gondolta, Isten akarata szerint való dolog a városában lévő középiskola diákjaiért imádkozni. 15 éven keresztül kérte Istent értük, nem csupán a megtérésükért, hanem azért is, hogy ezek a fiatalok az evangélium hírvivői legyenek az egész világon.

    Isten meghallgatta imádságát, kb. 200 diák döntött Jézus mellett a következő években. Az iskolában és később az egyetemen is rendszeresen együtt imádkoztak és hirdették az evangéliumot. Év elején mindig azzal a vággyal tértek vissza az egyetemre, hogy még szorgalmasabban tanuljanak és imádkozzanak, hogy felkészültek lehessenek arra a szolgálatra, amire Istentől kaptak elhívást. Nyáron pedig más fiatalokat is hívtak, hogy velük együtt szolgálják az Urat, és elutaztak, hogy elérhessék azokat az embereket, akik nem az ő környékükön laktak, de éppúgy szükségük volt az evangéliumra.

Mindig a helyi egyházakkal, gyülekezetekkel dolgoztak együtt, sehol nem alapítottak új gyülekezeteket, hanem mindenhol a már meglévő közösségekhez kapcsolódtak az új megtérők. A katalizátor szerepét vállalták fel; segíteni a megtérésben, és a Krisztus testébe való beépülésben.

  Ez a munka nemsokára túlnőtte az országhatárokat, így született meg egy nemzetközi és felekezetközi missziós társaság; az OM (Operation Mobilisation – kb. Mozgósítási Hadművelet – nálunk Onézimusz Alapítvány néven). Munkája mára, 50 év elteltével, több mint 100 országra terjed ki. A hetvenes években két hajó is szolgálatba állt, több mint 500 kikötőt látogattak már meg. A hajókon és a városokban konferenciákat, továbbképzéseket, evangélizációkat tartanak, közben a kikötőkből csoportok indulnak a szárazföld belseje felé, hogy meglátogassák a missziókat illetve a helyi gyülekezeteket, bátorítsák, segítsék őket.

  A föld számos pontján az OM élelmiszert, gyógyszert, ruhát visz a rászorulóknak, falvak, gyülekezeti házak újjáépítésében vagy ültetvények telepítésében segít, orvosokat, tanárokat küld ki elmaradott helyekre, könyveket terjeszt…

    Így igyekszik betölteni a nagy parancsolatot:

 

„Menjetek el széles e világra és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek!”

OM Magyarország - Onézimusz Alapítvány

 

Érd, 2030, Gyula u. 64.

Tel./Fax: 23/375-975

Made with Namu6